Everbody ไปที่ Rapture Review

แม้จะไม่มีกลไกที่ดึงดูดใจ (ส่วนใหญ่เดินไปมาเพื่อฟังและโต้ตอบ) โลกของ Everybody’s Gone to the Rapture ก็กินใจอย่างไม่น่าเชื่อ ทุกคนจากไปเพื่อความปีติพาผู้เล่นเข้าสู่โลกที่สวยงามและว่างเปล่าโดยไม่มีคำแนะนำใด ๆ และขอให้พวกเขาไขปริศนาอันยิ่งใหญ่ด้วยการเดิน ฟัง และดู แม้จะไม่มีกลไกที่น่าดึงดูด แต่โลกของเกมก็น่าดึงดูดอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกมเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมจะทำให้ผู้เล่นเศร้า The Last of Usทำให้ทุกคนน้ำตาไหลภายใน 20...