ซุปเปอร์เอิร์ ธ โซนเอื้ออาศัยได้ของดาวแคระแดง

พบดาวเคราะห์ซุปเปอร์เอิร์ธใกล้เขตเอื้ออาศัยของดาวแคระแดง ห่างจากโลกเพียง 37 ปีแสง นี่เป็นการค้นพบครั้งแรกโดยเครื่องมือใหม่บนกล้องโทรทรรศน์ซูบารุ และให้โอกาสในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ใกล้เคียง ด้วยผลสำเร็จในขั้นแรก เราสามารถคาดหวังได้ว่ากล้องโทรทรรศน์ซูบารุจะค้นพบดาวเคราะห์ที่เอื้ออาศัยได้รอบดาวแคระแดงมากขึ้น และอาจดียิ่งขึ้นไปอีก 1 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (ญี่ปุ่น) ดาวแคระแดง ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ มีสัดส่วนถึงสามในสี่ของดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือก และมีอยู่มากมายในบริเวณรอบๆ ดวงอาทิตย์ ด้วยเหตุนี้ พวกมันจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อยู่ใกล้เคียง แต่ดาวแคระแดงนั้นเย็นและไม่เปล่งแสงที่มองเห็นได้มากนักเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ประเภทอื่น ทำให้ยากต่อการศึกษาพวกมัน...