ทุกคนทำงานจากที่บ้านหรือไม่? สำนักงานเปล่า 3 ตารางกิโลเมตรในลอนดอน

พื้นที่ว่างในเมืองหลวงเพิ่มขึ้น 50% ตั้งแต่ปี 2019 ต้องใช้อะไรบ้างเพื่อดึงดูดคนงานกลับมา? ชื่อ:พื้นที่สำนักงาน อายุ:สำนักงานแห่งแรกโดยเฉพาะคืออาคาร Old Admiralty Building ใน Whitehall ซึ่งสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1726 ซึ่งเป็นที่ทำการของกองทัพเรือ ลักษณะที่ปรากฏ:ปริมาณอากาศตามการทำงานที่ล้อมรอบด้วยผนัง พื้นและเพดาน เต็มไปด้วยโต๊ะและเก้าอี้และนาฬิกาที่จะดู? ตามธรรมเนียมใช่ มีอุปกรณ์ชงกาแฟและชาหรือไม่? เป็นการดี...