ทุกวันนี้อาหารทั่วโลกไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากกว่าเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

จากคะแนน 0 ถึง 100 ว่าผู้คนรับประทานอาหารตามคำแนะนำได้ดีเพียงใด โดย 0 เป็นอาหารที่ไม่ดี (คิดว่าการบริโภคน้ำตาลและเนื้อสัตว์แปรรูปในปริมาณมาก) และ 100 หมายถึงความสมดุลของผลไม้ ผัก พืชตระกูลถั่ว/ถั่ว และเมล็ดพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี , ประเทศส่วนใหญ่จะได้คะแนนประมาณ 40.3. นักวิจัยจาก Friedman School...